• Dürüst, güvenilir ve çalışkanız.

 • Her adımımızda yapıcı ve çözüm odaklıyız.

 • İnsana saygılı, çevreye duyarlı, ülkemize yararlıyız.

 • Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için kaynak yaratırız.

 • Tüm faaliyet ve çabalarımızın odak noktasına müşterilerimizi alırız.

 • Başarmak için çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, ilişkimiz olan tüm kuruluşlarla takım ruhu ve bütünlük bilinci ile çalışırız. • Kalite Politikamız:

  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kalite politikamız, sağladığımız ürün ve hizmetlerde; bilim ve teknoloji ışığında minimum maliyetli, maksimum kaliteye sahip ürünü elde etmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

  İş Sağlığı ve Güvenliği, yaptığımız her işin ayrılmaz bir parçası olup tüm faaliyetlerimizde birinci önceliğe sahiptir.

  İşletmemizde çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin sağlıklarını korumak ve güvenliklerini sağlamak için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına uygun olarak her türlü tedbiri almayı,

  Kişisel Koruyucu Donanımları bulundurmayı ve gerektiğinde aktif olarak kullanılmasını sağlamayı,

  İşyerimizde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek tehlikeli durum ve davranışları, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak proaktif bir yaklaşımla önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

  Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyi ve işletme içi iyi bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,

  Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.